Image1 Image2 Image3 Image4
O NASOFERTAKONTAKT - LOKALIZACJACERTYFIKATYDEKLARACJE
BETON TOWAROWY
STROPY TERIVA
CEMENT WORKOWY
BLOCZKI ŚCIENNE
PUSTAKI ALFA
NADPROŻA L-19
USŁUGI TRANSPORTOWE
NADPROŻA L-19

Belki nadprożowe "L-19" są stosowane do konstruowania nadproży nad otworami okiennymi
i drzwiowymi. Belki nadprożowe do otworów drzwiowych muszą być stosowane pod obciążenie dwustronne stropem z obciążeniem zewnętrznym 4,5 kN/m2, zaś do otworów okiennych pod jednostronne obciążenie stropem z obciążeniem zewnętrznym do 4,5 kN/m2.

W zależności od rozpiętości belek i charakteru ich pracy w budowli rozróżniamy trzy grupy nadproży:
- nadproża drzwiowe
- nadproża okienne w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami
- nadproża okienne w ścianach zewnętrznych nie obciążone stropami

Minimalną długość oparcia na podporach przyjęto od 90mm - 120mm.